Welcome to ร้านสติ๊กเกอร์ติดผนัง แต่งบ้าน by StickerDIY.com Your world of Magento Extensions and Magento Themes.

 
 

แจ้งการชำระเงิน

ช่องทางการแจ้งชำระเงิน

1.แจ้งทางemail

   1.1 โดยแนบสลิปการโอนเงิน ส่งเมล์ตอบกลับเมล์ยืนยันคำสั่งซื้อ

   1.2 ส่งเมล์ stickerdiy@gmail.com  พร้อมระบุเลขที่ใบสั่งซื้อ  / พร้อมหลักฐานสลิปการโอนเงิน

2.แจ้งทางLINE: @stickerdiy

   ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อ  / พร้อมหลักฐานสลิปการโอนเงิน